Breaking News

ROM stock Wiko Lenny (MT6572) – unbrick, fix treo logoROM stock Wiko Lenny (MT6572) – unbrick, fix treo logo

ROM stock Wiko Lenny (MT6572) – unbrick, fix treo logo
ROM stock Wiko Lenny (MT6572) – unbrick, fix treo logo

ROM stock Wiko Lenny flash ok với chỉ 1 file duy nhất
Unbrick, fix treo logo, virus, …

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN: 

  • Giải nén rom ra chỉ có 1 file duy nhất, chạy và làm theo hướng dẫn

Không có nhận xét nào