Breaking News

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy G350 (4.2.2)ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy G350 (4.2.2)

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy G350 (4.2.2)
ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy G350 (4.2.2)

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

  • Giải nén và Flash qua ODIN với mục AP

Không có nhận xét nào