Breaking News

ONE CLICK TOOL: XÓA XÁC MINH GOOGLE CHO SAMSUNG J5 PRIME, J7 PRIME (ANDROID 7)ONE CLICK TOOL: XÓA XÁC MINH GOOGLE CHO SAMSUNG J5 PRIME, J7 PRIME (ANDROID 7)

ONE CLICK TOOL: XÓA XÁC MINH GOOGLE CHO SAMSUNG J5 PRIME, J7 PRIME (ANDROID 7)

Thấy nhiều bạn vẫn gặp khó khăn với mấy mã Samsung Android 7, nên với mỗi mã mình sẽ làm tất cả các cách bypass mình biết. Và lần này sẽ là Samsung Galaxy J7 Prime với phương pháp đầu tiên là dùng tool. Với con này thì có thêm cách dùng Talkback, Bluetooth, Hạ về Android 6.0.1,… Tool này có lâu rồi, mình chỉ check lại cho mọi người biết rằng nó vẫn hoạt động trên Android 7, và nói riêng là với con Samsung J7 Prime này.

DOWNLOAD:

Không có nhận xét nào