Breaking News

TOOL + ROM RUU HTC Desire 500 flash ok

 

TOOL + ROM RUU HTC Desire 500 flash ok

TOOL + ROM RUU HTC Desire 500 flash ok

Unbrick, fix hang logo, virus ok

DOWNLOAD: 

·         TOOL: RBSoft_Mobile_V1.3_Tool.rar

·         DRIVER: HTCDriver_4.2.0.001.exe

·         ROM: 

o    0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_hTC_Asia_WWE_1.27.707.2_Radio_14.15.50QD.26_14.14.50.1NU_release_389156_signed_2_4_RUU.zip (701M)

o    0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_hTC_Asia_WWE_1.27.707.2_Radio_14.15.50QD.26_14.14.50.1NU_release_389156_signed_Hboot_2_4_RUU.zip (92M)

o    0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_HTC_Europe_1.26.401.2_Radio_14.15.50QD.26_14.14.50.1NU_release_362696_signed_RUU.zip (654M)

o    0P3ZIMG_Z4_U_JB412_SENSE50_HTC_Europe_1.34.401.1_Radio_14.16.36Q4.22_14.35a.36.1LU_release_389174_combined_signed_RUU.zip (673M)

·         rom htc desire 500

·         rom ruu htc


Không có nhận xét nào