Breaking News

Stock rom (zip) for HTC Desire 820 (D820Q) (A50_DTUL)

 

Stock rom (zip) for HTC Desire 820 (D820Q) (A50_DTUL)

Stock rom (zip) for HTC Desire 820 (D820Q) (A50_DTUL)

Unbrick, fix hang logo, virus ok

DOWNLOAD: 

·         TOOL: RBSoft_Mobile_V1.3_Tool.rar

·         DRIVER: HTCDriver_4.2.0.001.exe

·         ROM: 0PF6IMG_A50_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTC_WWE_VNM_1.03.425.10_Radio_01.01.010_U1030481_08.01.1216_F_release_452342_combined_signed_2_4.zip (1,1G)

·         Hboot: 0PF6IMG_A50_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTC_WWE_VNM_1.03.425.10_Radio_01.01.010_U1030481_08.01.1216_F_release_451130_signed_Hboot_2_4.zip (161M)

·         htc a50_dtul

·         htc d820q

·         rom htc d820q


Không có nhận xét nào