Breaking News

Stock rom (RUU zip) for HTC Desire 830 (A51CML)

Stock rom (RUU zip) for HTC Desire 830 (A51CML)

 Stock rom (RUU zip) for HTC Desire 830 (A51CML)

DOWNLOAD:

·         Tool: RBSoft_Mobile_V1.3_Tool.rar

·         Driver: HTCDriver_4.2.0.001.exe

FIRMWARE

LINK

2PVDIMG_A51CML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_
1.03.401.5_Radio_0.1524V28P45.0510.0331.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PVDIMG_A51CML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_India_SEA_
1.03.400.5_Radio_0.1524V28P45.0510.0331.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PVDIMG_A51CML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTCCN_CHS_
2_1.08.1405.2.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PVDIMG_A51CML_DTUL_L51_MASUD_RANA_SOURAV_
1.03.401.5_Radio_0.1524V28P45.0510.0331.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

2PVDIMG_A51CML_TUHL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_TW_
1.03.709.5_Radio_0.1524V28P45.0509.0331.zip

Google Drive

AndroidFileHost

OneDrive

·         htc a51cml

·         htc desire 830

·         rom htc a51cml

·         rom htc desire 830


Không có nhận xét nào