Breaking News

Stock rom for Mobell Nova i4 (MT6580)

Stock rom for Mobell Nova i4 (MT6580)

Stock rom for Mobell Nova i4 (MT6580) flashtool ok

DOWNLOAD:

·         mobell_nova-i4_mt6580_flashtool.rar (604M)

·         MT6580-Mobell-Nova-i4_mira.rar (598M)

·         flashtool

·         miracle

·         mobel nova i4

·         mt6580

·         rom mobell nova i4


Không có nhận xét nào