Breaking News

Stock rom for Hotwav Magic 8 (MT6580)

Stock rom for Hotwav Magic 8 (MT6580)

 Stock rom for Hotwav Magic 8 (MT6580)

DOWNLOAD:

·         MT6580_HOTWAV_Magic_8_7.0_alps-mp-n0.mp2-V1.30_sunv6580.we.n.rar (1.1G)

BYPASS FRP:

·         Begin Address:  0x57A0000

·         Format Length:  0x100000

Share

·        

hotwav magic 8

·         mt6580

·         rom hotwav magic 8

Không có nhận xét nào