Breaking News

Stock full rom for Samsung Galaxy Galaxy Win (GT-I8550 / I8552 / I8558)

 

Stock full rom for Samsung Galaxy Galaxy Win (GT-I8550 / I8552 / I8558)

(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy Win (GT-I8550 / I8552 / I8558)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Win (GT-I8550E)

·         I8550EUHUANH2_I8550ECHEANH1_CHE_4.1.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

2. Samsung Galaxy Win (GT-I8550L)

·         I8550LUBUANH1_I8550LPNTANH2_PNT_4.1.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

3. Samsung Galaxy Win (GT-I8552B)

·         I8552BUBUANH1_I8552BZTOANH1_ZTO_4.1.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

4. Samsung Galaxy Win (GT-I8552)

·         I8552XXANH3_I8552OLBANH3_XXV_4.1.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

5. Samsung Galaxy Win (GT-I8558)

·         I8558ZMUAOH1_I8558CHMAOH1_CHM_4.2.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         rom stock

·         rom stock samsung galaxy win

·         samsung i8550e

·         samsung i8550l

·         samsung i8552

·         samsung i8552b

·         samsung i8558


Không có nhận xét nào