Breaking News

Stock full rom for Samsung Galaxy Tab 2 (SM-P5100 / P5110 / P5113)

 

Stock full rom for Samsung Galaxy Tab 2 (SM-P5100 / P5110 / P5113)

(Collection) stock / full rom for Samsung Galaxy Tab 2 (SM-P5100 / P5110 / P5113)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Tab 2 (SM-P5100)

·         P5100XXAOF1_P5100BTUAOF1_BTU_4.2.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         P5100XXDMD1_P5100OLBDMD1_XXV_4.1.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         P5100UBBLJ1_P5100PETBLJ1_PET_4.0.4_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         P5100XXBLE3_P5100OXXBLE2_MBM_4.0.3_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

2. Samsung Galaxy Tab 2 (SM-P5110)

·         P5110XXDNB2_P5110NZCDNC1_NZC_4.2.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         P5110ZCDMH1_P5110CHNDMH1_CHN_4.1.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         P5110XXBLH4_P5110OJVBLH1_XFA_4.0.4_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

3. Samsung Galaxy Tab 2 (SM-P5113)

·         P5113UEUCMK3_P5113XACCND2_XAC_4.2.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         P5113UEBLI1_P5113OLDBLI1_XSP_4.0.4_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         rom stock

·         rom stock samsung galaxy tab 2

·         samsung p5100

·         samsung p5110

·         samsung p5113


Không có nhận xét nào