Breaking News

Stock full rom for Samsung Galaxy S2 ( SM-I9100 / I9103 / I9105 / I9108 )

 

Stock full rom for Samsung Galaxy S2 ( SM-I9100 / I9103 / I9105 / I9108 )

(Tổng hợp) Rom stock / full cho Samsung Galaxy S2 ( SM-I9100 / I9103 / I9105 / I9108 )

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy S2 ( SM-I9100)

·         I9100XWMS2_I9100TCLLSF_TCL_4.1.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         I9100XWLSD_I9100OJVLS6_AFR_4.1.1_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         I9100JPLPJ_I9100OJPLPH_WAN_4.0.4_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         I9100UHLPN_I9100TMMLP3_TMM_4.0.3_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         I9100DXKL3_I9100OLCKL2_XTE_2.3_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

2. Samsung Galaxy S2 ( SM-I9100M)

·         I9100MUGMA5_I9100MOYCMA5_BMC_4.1.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2


3. Samsung Galaxy S2 ( SM-I9100P)

·         I9100PXXLSU_I9100PXEFLS3_XEF_4.1.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         I9100PXXLQ5_I9100PNRJLP9_NRJ_4.0.4_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

4. Samsung Galaxy S2 ( SM-I9100T)

·         I9100TDVLSM_I9100TVAULSF_VAU_4.1.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         I9100THZLP5_I9100TMIRLP7_MIR_4.0.4_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         I9100TJKLP1_I9100TILOLP1_ILO_4.0.3_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

5. Samsung Galaxy S2 ( SM-I9105P)

·         9105PXXUBOB2_I9105PPHNBOD1_PHN_4.2.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         I9105PZCAMI1_I9105PCHNAMI1_CHN_4.1.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

6. Samsung Galaxy S2 ( SM-I9105)

·         I9105XXUBND1_I9105OXEBND1_SEK_4.2.2_FULL.zip | AFH |OneDrive | GDrive2

·         I9105XXANL2_I9105OJVAOA1_KSA_4.1.2_FULL.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

7. Samsung Galaxy S2 ( SM-I9108)

·         I9108ZMBMB3_I9108CHMBMB3_CHN_4.1.2.zip / AFH / OneDrive / GDrive2

·         rom stock

·         rom stock samsung galaxy s2

·         samsung i9100

·         samsung i9100m

·         samsung i9100p

·         samsung i9100t

·         samsung i9105

·         samsung i9108


Không có nhận xét nào