Breaking News

Vsmart Joy 3 V430A xoá mật khẩu + tài khoản ok

Mở khóa xác minh tài khoản google Vsmart Joy 3 lấy ngay 

Vsmart Joy 3 V430A xoá mật khẩu + tài khoản ok

Địa chỉ chuyên mở khóa xác minh tài khoản Google Gmail của bạn Vsmart Joy 3 V430A lấy ngay giá rẻ, nhanh nhất

Chúng tôi xóa tài khoản Google Vsmart Joy 3 bằng thiết bị bản quyền không tháo máy, không can thiệp phần cứng, chỉ một lần duy nhất là vĩnh viễn.

Với cách làm của chúng tôi, trong quá trình bypass account verification Google Vsmart Joy 3

Sau khi reset FRP, remove account Google Vsmart Joy 3 thành công thì điện thoại sẽ trở về mặc định của nhà sản xuất (như máy mới xuất hãng)

Vsmart Joy 3 V430A xoá mật khẩu + tài khoản ok


Liên hệ zalo 0384888430

[EDL] FACTORY RESET Selected Model : Vsmart Joy 3

Code Name : V430A

Operation : Factory Reset [1]

  Authenticating... OK

  Retrieving data... OK [232.69 KiB]

Initializing data... OK

Searching for HS-USB QDLoader 9008... COM42

  Connection : USB 2.0 High-Speed 

  USB Driver : [Qualcomm Incorporated] qcusbser - Version : 2.1.2.0

Connecting to device... OK

Handshaking... OK

Reading bootloader info... OK

  Serial : 57675501 SoC : [Snapdragon 632] [SDM632] [0x000BA0E1]

  OEM : VSmart [0x016E] Model : Unknown [0x0000]

  PK_HASH[0] : 7F24DE1F375E9FF058492FB27F422566

  PK_HASH[1] : B6E96D33C7422F663089D12D46EB55FA

Writing flash programmer... OK

Connecting to flash programmer... OK

Configuring device... OK

Firehose config : eMMC [Sector:512] [Target:4096] [Host:1048576] 

Reading partition map... OK - LU Count : 1

Reading info... 

   Model Name : Joy 3

   Product Name : casuarina_open

   Manufacturer : vsmart

   Platform : msm8953

   Android Version : 10

   Security Patch : 2020-07-01

   Build : V430A_OPN_U_B10_200716

   Build Date : Thu Jul 16 22:16:28 +07 2020

Formatting USERDATA... OK

Erasing FRP... OK

Total sector : 64

Rebooting... OK


Không có nhận xét nào