Breaking News

TOOLS + ROM stock Oppo A31t – Unbrick, fix treo logo

 

TOOLS + ROM stock Oppo A31t – Unbrick, fix treo logo

TOOLS + ROM stock Oppo A31t – Unbrick, fix treo logo

Unbrick Qualcomm 9006 9008 Ok

DOWNLOAD: (Link goolge drive)

·         A31t_11_A.04_150424.rar(1,4G) 


rom oppo a31t

·         unbrick

Không có nhận xét nào