Breaking News

TOOL + ROM stock OPPO X9070 – unbrick Qualcomm 9008 9006 ok

 

TOOL + ROM stock OPPO X9070 – unbrick Qualcomm 9008 9006 ok

TOOL + ROM stock OPPO X9070 – unbrick Qualcomm 9008 9006 ok

Unbrick Qualcomm 9006 9008 Ok

DOWNLOAD:

·         X9070_12_D.06_150402.rar (1,3G)

qualcomm 9008

·         rom oppo x9070

·         unbrick

Không có nhận xét nào