Breaking News

TOOL + ROM stock OPPO X9000 – unbrick Qualcomm 9008 9006

 

TOOL + ROM stock OPPO X9000 – unbrick Qualcomm 9008 9006

TOOL + ROM stock OPPO X9000 – unbrick Qualcomm 9008 9006

Unbrick Qualcomm 9006 9008 Ok

DOWNLOAD:

·         X9000_12_C.06_140918.rar (1,3G)


qualcomm 9008

·         rom oppo x9000

·         unbrick

Không có nhận xét nào