Breaking News

TOOL + ROM stock Oppo R830s – unbrick Qualcomm 9008 9006

 

TOOL + ROM stock Oppo R830s – unbrick Qualcomm 9008 9006

TOOL + ROM stock Oppo R830s

Unbrick Qualcomm 9006 9008 Ok

DOWNLOAD: (Link goolge drive)

·         R830S_11_A.05_150428.rar (826M)


qualcomm 9008

·         rom oppo r830s

·         unbrick

Không có nhận xét nào