Breaking News

TOOL + ROM stock Oppo R8106 – unbrick Qualcomm 9008 9006

TOOL + ROM stock Oppo R8106 – unbrick Qualcomm 9008 9006

 TOOL + ROM stock Oppo R8106 – unbrick Qualcomm 9008 9006

DOWNLOAD: (Link Google Drive)

·         R8106EX_11_A.16_150806.rar (1,3G)


qualcomm 9008

·         rom oppo r8106

·         unbrick

Không có nhận xét nào