Breaking News

TOOL + ROM stock OPPO R7 Plusm – unbrick Qualcomm 9006 9008

 TOOL + ROM stock OPPO R7 Plusm – unbrick Qualcomm 9006 9008

TOOLS + ROM stock Oppo R7 Plusm  unbrick, fix treo logo

Unbrick Qualcomm 9006 9008 Ok

DOWNLOAD: (Link goolge drive)

·         R7Plusm_11_A.22_160120.rar (1.0G)


qualcomm 9008

·         rom oppo r7 plusm

·         unbrick

Không có nhận xét nào