Breaking News

TOOL + ROM stock OPPO R6007 – unbrick Qualcomm 9006 9008 ok

 

TOOL + ROM stock OPPO R6007 – unbrick Qualcomm 9006 9008 ok

TOOL + ROM stock OPPO R6007 – unbrick Qualcomm 9006 9008 ok

File fix hang the logo, fix virus, unbrick, etc

DOWNLOAD: (Link goolge drive)

·         R6007_11_A.24_150603.rar (2.5G)

·        

qualcomm 9008

·         rom oppo r6007

·         unbrick

Không có nhận xét nào