Breaking News

TOOL + ROM stock OPPO N3 (N5207) – unbrick Qualcomm 9006 9008

 

TOOL + ROM stock OPPO N3 (N5207) – unbrick Qualcomm 9006 9008

TOOL + ROM stock Oppo N3 N5207  unbrick, fix hang the logo

Unbrick Qualcomm 9006 9008 Ok

DOWNLOAD: (Link goolge drive)

·         N5207_11_A.11_150531.rar (1.4G)


qualcomm 9008

·         rom oppo n3

·         rom oppo n5207

·         unbrick

Không có nhận xét nào