Breaking News

TOOL + ROM stock OPPO N1w, N1T – unbrick Qualcomm 9008 9006

 

TOOL + ROM stock OPPO N1w, N1T – unbrick Qualcomm 9008 9006

TOOL + ROM stock OPPO N1w, N1T – unbrick Qualcomm 9008 9006

DOWNLOAD: (Link goolge drive)

·         N1W_12_B.05_150202.rar (796M)

·         N1T_12_150114_svn5976.rar (787M)


qualcomm 9008

·         rom oppo n1w

·         roppo n1t

·         unbrick

Không có nhận xét nào