Breaking News

TOOL + ROM stock OPPO A51, A51Kc – unbrick Qualcomm 9006 9008

 

TOOL + ROM stock OPPO A51, A51Kc – unbrick Qualcomm 9006 9008

TOOLS + ROM stock Oppo A51, A51Kc – unbrick, fix hang logo

Unbrick Qualcomm 9006 9008 Ok

DOWNLOAD: (Link goolge drive)

·         A51_11_A.08_151205.rar (927M)

·         A51kc_11_A.06_151207.rar (783M)


oppo a51

·         oppo a51kc

·         qualcomm 9008

·         unbrick

Không có nhận xét nào