Breaking News

TOOL + ROM stock Oppo A33 – unbrick Qualcomm 9008 9006

 

TOOL + ROM stock Oppo A33 – unbrick Qualcomm 9008 9006

TOOL + ROM stock Oppo A33 – unbrick Qualcomm 9008 9006

DOWNLOAD: (Link google drive)

·         OPPO.A33.Mobile.4G.Qualcomm.fastboot.rar(784M)


oppo a33

·         qualcomm 9008

·         unbrick

Không có nhận xét nào