Breaking News

TOOL + ROM stock OPPO A30 – unbrick Qualcomm 9006 9008

TOOL + ROM stock OPPO A30 – unbrick Qualcomm 9006 9008

 TOOL + ROM stock OPPO A30 – unbrick Qualcomm 9006 9008

DOWNLOAD: (Link goolge drive)

·         A30_11_A.02_160301.rar (869M)


qualcomm 9008

·         rom oppoa30

·         unbrick

Không có nhận xét nào