Breaking News

TOOL + ROM stock OPPO A11 – unbrick Qualcomm 9008 9006

 

TOOL + ROM stock OPPO A11 – unbrick Qualcomm 9008 9006

TOOL + ROM stock OPPO A11 – unbrick Qualcomm 9008 9006

Unbrick Qualcomm 9006 9008 Ok

DOWNLOAD: (Link goolge drive)

·         OPPO_A11_11_A.03_150804_4.4.4.rar (957M)

·         OppoTools_V1.6.5_150929.apk


qualcomm 9008

·         rom oppo a11

·         unbrick

Không có nhận xét nào