Breaking News

Stock rom for OPPO Reno2 Z (CPH1951)

 

Stock rom for OPPO Reno2 Z (CPH1951)

Stock rom for OPPO Reno2 Z (CPH1951)

DOWNLOAD:

·         CPH1945:

o    CPH1945EX_11_A.18_191227_98d1bc6e.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1945EX_11_A.17_191227_98d1bc6e.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1945EX_11_A.15_191129_98d1bc6e.rar | Upfile | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1945_11_A.14_191107_98d1bc6e.rar | Upfile | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1945_11_A.12_191020_98d1bc6e.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1945_11_A.07_190911_c8a916bd.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1945_11_A.06_190905_c8a916bd.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         CPH1951:

o    CPH1951_11_A.12_191020_98d1bc6e.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1951_11_A.10_190926_e259b863.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         oppo cph1945

·         oppo cph1951

·         oppo reno2 z

·         oppo reno2 z cph1945

·         oppo reno2 z cph1951

·         rom oppo cph1945

·         rom oppo cph1951

·         rom oppo reno2 z

·         rom oppo reno2 z cph1945

·         rom oppo reno2 z cph1951

Không có nhận xét nào