Breaking News

Stock rom for OPPO Reno Z (CPH1979 / PCDM10 / PCDT10)

 

Stock rom for OPPO Reno Z (CPH1979 / PCDM10 / PCDT10)

(Official) Stock rom for OPPO Reno Z (CPH1979)

DOWNLOAD:

·         CPH1979:

o    CPH1979EX_11_A.16_200101_bef4e66e.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1979EX_11_A.15_191129_bef4e66e.zip | AFH | OneDrive | OneDrive2 | GDrive2 | GDrive3

o    CPH1979EX_11_A.14_191021_ff2d946f.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1979_11_A.13_190913_ff2d946f.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1979_11_A.12_190817_1be96f24.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1979_11_A.11_190721_17cead91.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1979_11_A.10_190704_17cead91.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         PCDM10:

o    PCDM10_11_A.18_190725_53acf36e.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    PCDM10_11_A.17_190628_53acf36e.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         PCDT10:

o    PCDT10_11_A.20_190910_789c813b.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         oppo cph1979

·         oppo pcdm10

·         oppo pcdt10

·         oppo reno lite

·         oppo reno lite pcdm10

·         oppo reno lite pcdt10

·         oppo reno z

·         oppo reno z cph1979

·         rom oppo cph1979

·         rom oppo pcdm10

·         rom oppo pcdt10

·         rom oppo reno lite

·         rom oppo reno lite pcdm10

·         rom oppo reno lite pcdt10

·         rom oppo reno z

·         rom oppo reno z cph1979

Không có nhận xét nào