Breaking News

Stock rom for OPPO Reno 3 Pro 5G (PCRM00)

 

Stock rom for OPPO Reno 3 Pro 5G (PCRM00)

Stock rom for OPPO Reno 3 Pro 5G (PCRM00)

DOWNLOAD:

·         CPH2035 & CPH2037:

o    CPH2035PU_11_A.06_200215_8defc976.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         PCRM:

o    PCRM00_11_A.02_191215_a748a945.zip | Upfile | AFH | OneDrive | GDrive2


·         oppo pcrm00

·         oppo reno 3 pro 5g

·         oppo reno 3 pro 5g pcrm00

·         rom oppo pcrm00

·         rom oppo reno 3 pro 5g

·         rom oppo reno 3 pro 5g pcrm00

Không có nhận xét nào