Breaking News

Stock rom for OPPO Reno 2 (CPH1907)

 

Stock rom for OPPO Reno 2 (CPH1907)

Stock rom for OPPO Reno 2 (CPH1907)

DOWNLOAD:

·         CPH1907:

o    CPH1907EX_11_A.31_200109_4bad6c9a.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1907EX_11_A.27_191129_6cac1c95.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1907_11_A.25_191109_6cac1c95.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1907EX_11_A.19_190913_38fdc164.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1907EX_11_A.01_190801_5d045168.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         PCKM00:

o    PCKM00_11_A.26_191109_a8b072ed.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    PCKM00_11_A.01_190624_f65b4131.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         oppo cph1907

·         oppo pckm00

·         oppo reno 2

·         oppo reno 2 cph1907

·         oppo reno 2 pckm00

·         rom oppo cph1907

·         rom oppo pckm00

·         rom oppo reno 2

·         rom oppo reno 2 cph1907

·         rom oppo reno 2 pckm00

Không có nhận xét nào