Breaking News

Stock rom for OPPO Realme Narzo 20 Pro (RMX2161)

 

Stock rom for OPPO Realme Narzo 20 Pro (RMX2161)

Stock rom for OPPO Realme Narzo 20 Pro (RMX2161)

DOWNLOAD:

·         RMX2161_11_C.07_2021052614500000.rar | OneDrive | GDrive2 | DropBox

·         RMX2161PU_11_A.87_210302_194e5a60.rar | OneDrive | GDrive2 | DropBox

·         RMX2161PU_11_A.83_210128_de1bf5f9.rar | OneDrive | GDrive2 | GD3

·         RMX2161PU_11_A.65_201109_13a38deb.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX2161PU_11_A.53_200925_22abfaae.rar | GD3 | OneDrive | GDrive2

·         RMX2161PU_11_A.45_200912_22abfaae.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         rmx2161

·         rom realme rmx2161

·         rom rmx2161

·         rom stock

·         rom stock oppo realme narrzo 20 pro


Không có nhận xét nào