Breaking News

STOCK ROM FOR OPPO REALME C1 (RMX1811)

STOCK ROM FOR OPPO REALME C1 (RMX1811)


 STOCK ROM FOR OPPO REALME C1 (RMX1811)

DOWNLOAD:

·         Rom OFP: 

·         RMX1811EX_11_A.70_200914_568ab934.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1811EX_11_A.69_200722_568ab934.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1811EX_11_A.68_200521_a88dd190.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1811EX_11_A.66_200403_4d8c29bb.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1811EX_11_A.63_200102_4d8c29bb.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1811EX_11_A.62_191113_4d8c29bb.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1811EX_11_A.60_190830_4d8c29bb.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1811EX_11_A.25_190319_3f98db66.rar (4.0G) | MaxSpeed | AFH | OneDrive | GDrive2

·         RMX1811_11_A.23_190112_340523e6.rar (4,0G) | AndroidFileHost | OneDrive | MaxSpeed

·         RMX1811_11_A.19_181108_ecfd4fbe.zip (4.3G) | OneDrive | MaxSpeed 

·         RMX1811_11_A.14_180929_ofp.rar (3,8G) | OneDrive | MaxSpeed | Mega

·         Rom QFIL: RMX1811_11_A.14_180929_QFIL.rar (3,8G) | MAX SPEED LINK

·         oppo realme c1

·         oppo rmx1811

·         rom oppo realme c1

·         rom oppo rmx1811


Không có nhận xét nào