Breaking News

Stock rom for OPPO K3 (CPH1955)

Stock rom for OPPO K3 (CPH1955)

 (Official) Stock rom for OPPO K3 (CPH1955)

DOWNLOAD:

·         CPH1955:

o    CPH1955EX_11_A.05_191119_f5b263d0.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1955_11_A.04_191007_f5b263d0.rar (6,1G) | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1955_11_A.01_190710_d26b6c61.rar (6,1G) | AFH | OneDrive | GDrive2

·         PCGM00:

o    PCGM00_11_A.05_190716_dbcddc4a.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    PCGM00_11_A.03_190530_383c7d09.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         PCGT00:

o    Updating …

·         oppo cph1955

·         oppo k3

·         oppo k3 cph1955

·         oppo pcgm00

·         oppo pcgt00

·         rom oppo cph1955

·         rom oppo k3

·         rom oppo k3 cph1955

·         rom oppo pcgm00

·         rom oppo pcgt00


Không có nhận xét nào