Breaking News

Stock rom for OPPO F9 Pro (CPH1823)

 

Stock rom for OPPO F9 Pro (CPH1823)

(Official) Stock rom for OPPO F9 Pro (CPH1823) – unbrick, remove lockscreen, pattern lock

DOWNLOAD:

·         CPH1823EX_11_A.20_191026_eafc720e.rar (4,5G) | Upfile | AFH | OneDrive | GDrive2

·         CPH1823_11_A.19_190924_eafc720e.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         CPH1823_11_A.18_190810_eafc720e.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         CPH1823_11_A.17_190612_dc96092d.rar | Upfile | AFH | OneDrive | GDrive2

·         CPH1823_11_A.16_190523_dc96092d.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         CPH1823_11_A.14_190420_c0c9d675.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         CPH1823_11_A.13_190228_c0c9d675.rar (4.9G) | Upfile | Mshare | AFH | OneDrive | GDrive2

·         CPH1823_11_A.12_190101_c0c9d675.rar (4.6G) | Upfile | AFH | OneDrive | Mshare

·         CPH1823EX_11_A.11_181115_b1a40201.rar (4.5G) | Upfile | AFH | OneDrive | Mshare | GDrive2 | GDrive3

·         CPH1823_11_A.10_181027_b1a40201.rar (4.5G) | Upfile | OneDrive | Mshare

·         CPH1823_11_A.09_181027_b1a40201.rar (4,5G) | Upfile | Mshare

·         CPH1823_11_A.05_180817_a1f19367.rar (4,2G) | Mshare


·         bypass frp oppo cph1823

·         bypass frp oppo f9 pro

·         oppo cph1823

·         oppo f9 pro

·         remove pattern lock oppo cph1823

·         remove pattern lock oppo f9 pro

·         rom oppo cph1823

·         rom oppo f9 pro

·         unbrick oppo cph1823

·         unbrick oppo f9 pro


Không có nhận xét nào