Breaking News

Stock rom for OPPO F11 Pro (CPH1969 | CPH1987)

Stock rom for OPPO F11 Pro (CPH1969 | CPH1987)

 Stock rom for OPPO F11 Pro (CPH1969 | CPH1987)

DOWNLOAD:

·         CPH1969:

o    CPH1969EX_11_A.43_200325_36b466ea.zip | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1969_11_A.37_190924_36b466ea.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1969EX_11_A.35_190708_9b7c972f.rar (5,5G) | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1969_11_A.17_190601_9dbcda70.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1969_11_A.09_190414_e42c2539.rar (5.1G) | Mshare | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1969_11_A.05_190315_07454cfc.rar (5.2G) | Mshare | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1969_11_A.03_190301_bbbda5c9.rar (5,2G) | AFH | OneDrive | Mshare | GDrive2

·         CPH1987:

o    CPH1987EX_11_A.35_190708_9b7c972f.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1987_11_A.17_190601_9dbcda70.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    CPH1987_11_A.05_190315_07454cfc.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         oppo cph1969

·         oppo cph1987

·         oppo f11 pro

·         oppo f11 pro cph1987

·         rom oppo cph1969

·         rom oppo cph1987

·         rom oppo f11 pro

·         rom oppo f11 pro cph1987


Không có nhận xét nào