Breaking News

Stock rom for OPPO A7x (PBBM00 – PBBT00)

 

Stock rom for OPPO A7x (PBBM00 – PBBT00)

Stock rom for OPPO A7x (PBBM00)

DOWNLOAD:

·         PBBM00:

o    PBBM00_11_A.13_190719_00b71eb8.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

o    PBBM00_11_A.10_190112_d5574572.rar (3.7G) | AFH | OneDrive | Mshare

·         PBBT00:

o    PBBT00_11_A.13_190719_00b71eb8.rar | AFH | OneDrive | GDrive2

·         oppo a7x

·         oppo a7x pbbm00

·         oppo pbbm00

·         oppo pbbt00

·         rom oppo a7x

·         rom oppo a7x pbbm00

·         rom oppo pbbm00

·         rom oppo pbbt00


Không có nhận xét nào