Breaking News

Stock rom for OPPO A3s (CPH1803)

 

Stock rom for OPPO A3s (CPH1803)

Stock rom for OPPO A3s (CPH1803) – unbrick, remove lockscreen, pattern lock

DOWNLOAD:

·         OTA:

o    CPH1803EX_11_OTA_0330_all_QRtdIUfjHPUB.ozip

o    CPH1803EX_11_OTA_0320_all_CAUkbwuAQle2.ozip

o    CPH1803EX_11_OTA_0310_all_M9keQ1YdMd6b.ozip

o    CPH1803EX_11_OTA_0290_all_fYp2mH5OnDen.ozip

o    CPH1803EX_11_OTA_0280_all_mWxVWIoCYdT7.ozip

o    CPH1803EX_11_OTA_0270_all_iPgkNWMgBUL8.ozip

o    CPH1803EX_11_OTA_0250_all_liF7doOFu5i5.ozip

o    CPH1803EX_11_OTA_0240_all_y9VVWBYOdndL.ozip

o    CPH1803EX_11_OTA_0200_all_RYJM0Q6DtAuc.ozip

o    CPH1803EX_11_A.18_OTA_0180_all.ozip

o    CPH1803EX_11_A.17_OTA_0170_all.zip

o    CPH1803EX_11_A.13_OTA_0130_all.zip

o    CPH1803EX_11_A.12_OTA_0120_all.zip

·         OFP: 

o    CPH1803EX_11_A.29_200710_27fe4659.rar | AFH | OneDrive

o    CPH1803EX_11_A.24_191225_27fe4659.rar | AFH | OneDrive

o    CPH1803EX_11_A.20_190923_27fe4659.zip | AFH | OneDrive

o    CPH1803EX_11_A.19_190717_a6eed039.rar (3,8G)

o    CPH1803EX_11_A.17_190323_102b469c.rar (4.0G) | AFH

o    CPH1803EX_11_A.15_190123_102b469c.rar (4.1G) (fixed) | AFH

o    CPH1803EX_11_A.13_181103_ofp.rar (3,6G )

o    CPH1803EX_11_A.12_180927_ofp.zip (4,1G)

o    CPH1803EX_11_A.10_180829_ofp.zip (4,1G)

o    CPH1803EX_11_A.08_180810_ofp.rar (3,6G)

o    CPH1803EX_11_A.02_180705_ofp.rar (3.8G)

·         QFIL:

o    CPH1803EX_11_A.03_180720_88dff542_QFIL.rar (3.7G)

·         oppo a3s

·         oppo cph1803

·         rom oppo a3s

r oppo cph1803

Không có nhận xét nào