Breaking News

Stock ROM for Lenovo Z5 Pro GT (L78032)

 

Stock ROM for Lenovo Z5 Pro GT (L78032)

Stock ROM for Lenovo Z5 Pro GT (L78032)

DOWNLOAD:

·         L78032_CN_SECURE_USER_Q00145.1_Q_ZUI_11.5.223_ST_200401_qpst.zip | AFH | OneDrive | GDrive 1 | GDrive 2

·         L78032_CN_SECURE_USER_Q00745.01_P_ZUI_10.5.304_ST_190710_qpst.zip

·         L78032_CN_SECURE_USER_Q00675.02_P_ZUI_10.5.078_ST_190126_qpst.zip

·         L78032_CN_SECURE_USER_Q00675.02_P_ZUI_10.5.061_ST_190119_qpst.zip

·         Lenovo L78032

·         Lenovo Z5 Pro GT

·         Lenovo Z5 Pro GT L78032

·         rom Lenovo L78032

·         rom Lenovo Z5 Pro GT

·         rom Lenovo Z5 Pro GT L78032


Không có nhận xét nào