Breaking News

Stock ROM for Lenovo Z5 (L78011)

 

Stock ROM for Lenovo Z5 (L78011)

Stock ROM for Lenovo Z5 (L78011)

DOWNLOAD:

·         L78011_CN_OPEN_USER_Q00025.0_P_ZUI_10.5.254_ST_190404_qpst.zip | AFH | OneDrive | GDrive 1 | GDrive 2

·         L78011_CN_OPEN_USER_Q00016.0_O_ZUI_4.0.474_ST_190118_qpst.zip

·         L78011_CN_OPEN_USER_Q00016.0_O_ZUI_3.9.075_ST_180605_qpst.zip

·         Lenovo L78011

·         Lenovo Z5

·         Lenovo Z5 L78011

·         rom Lenovo L78011

·         rom Lenovo Z5

·         rom Lenovo Z5 L78011


Không có nhận xét nào