Breaking News

ROM stock Wiko Ridge Fab 4G – unbrick, fix hang the logo ok

 

ROM stock Wiko Ridge Fab 4G – unbrick, fix hang the logo ok

ROM stock Wiko Ridge Fab 4G – unbrick, fix hang the logo ok

DOWNLOAD:

·         Driver: driver-wiko.cab

·         ROM: Wiko_Ridge_Fab_4G_Lollipop_V14.zip (922M)

·         rom stock

·         rom wiko ridge fab 4g

·         unbrick


Không có nhận xét nào