Breaking News

ROM stock Samsung Galaxy J5 Prime Duos (G570Y) – Android 6.0.1

ROM stock Samsung Galaxy J5 Prime Duos (G570Y) – Android 6.0.1


 ROM stock Samsung Galaxy J5 Prime Duos (G570Y) – Android 6.0.1

Unbrick, fix hang logo, etc

DOWNLOAD:

·         SM-G570Y_VN_TV _Ver 6.0.1_FULL.zip (1,6G)


·         g570y

·         j5 prime duos

·         rom samsung 

Không có nhận xét nào