Breaking News

ROM stock OPPO X907 – unbrick, fix hang the logo

ROM stock OPPO X907 – unbrick, fix hang the logo


 ROM stock OPPO X907 – unbrick, fix hang the logo

DOWNLOAD: (Link Google Drive)

·         X907_13_4.11_130205.rar (401M)

HOW TO FLASH:

·         Extra and run tool in the folder

Share

·        

fix hang logo

·         rom oppo x907

·         unbrick

Không có nhận xét nào