Breaking News

ROM stock OPPO R7, R7s, R7t, R7st (MT6752) flashtool ok

ROM stock OPPO R7, R7s, R7t, R7st (MT6752) flashtool ok

 ROM stock OPPO R7, R7s, R7t, R7st (MT6752) flashtool ok

DOWNLOAD: (Link google drive)

·         R7_11_A.12_151204_MT6752_DLTOOL+FL.rar (863M)

·         R7s_11_A.08_160325_MT6752_DLTOOL+FL.rar (855M)

·         R7t_11_A.06_150625_MT6752__DLTOOL+FL.rar (1,2G)

·         R7st_11_B.02_151208_MT6752__DLTOOL+FL.rar (843M)


downloadtool

·         flashtool

·         mt6752

·         oppo r7

·         oppo r7s

·         oppo r7st

·         oppo r7t

Không có nhận xét nào