Breaking News

ROM stock OPPO N1 mini (N5117) unbrick ok, chip Qualcomm

 

ROM stock OPPO N1 mini (N5117) unbrick ok, chip Qualcomm

ROM stock OPPO N1 mini (N5117) unbrick oke, chip Qualcomm

Unbrick, fix treo logo, vv

DOWNLOAD:

·         Driver:  QDLoader_HS-USB_Driver.rar

·         ROM: Unbrick_Oppo_N5117.rar (1,1G)

oppo n5117

·         qualcomm

·         rom oppo n1 mini

Không có nhận xét nào