Breaking News

ROM stock OPPO Find 7 / 7A (X9076 / X9006) – Unbrick Qualcomm 9008 9006 ok

 

ROM stock OPPO Find 7 / 7A (X9076 / X9006) – Unbrick Qualcomm 9008 9006 ok

TOOLS + ROM stock Oppo Find 7 / 7A (X9076 / X9006)  unbrick, fix hang logo

Unbrick Qualcomm 9006 9008 Ok

DOWNLOAD: (Link goolge drive)

·         Find 7_7aUnbrick Tool.zip (1,1G)

·         


oppo find 7

·         oppo find 7A

·         qualcomm 9008

·         rom oppo x9006

·         rom oppo x9076

·         unbrick

Không có nhận xét nào