Breaking News

ROM stock Oppo Find 5 (X909) – unbrick, fix hang the logo

 

ROM stock Oppo Find 5 (X909) – unbrick, fix hang the logo

ROM stock Oppo Find 5 (X909) – unbrick, fix hang the logo

Unbrick Qualcomm 9006 9008 Ok

DOWNLOAD: (Link goolge drive)

·         X909AS_13_A.11_131114.rar (782M)

·         X909_12_B.05_131125.rar (666M)

·         X909_13_A.03_130201.rar (690M)

·         X909_13_A.12_130907_TOOLS.rar (675M)

·         X909_13_C.18_140616.rar (704M)

·         X909_13_D.13_130930.rar (678M)

Share

·        

oppo find 5

·         rom oppo x909

·         unbrick

Không có nhận xét nào