Breaking News

ROM full Samsung Galaxy Note 4 (N910x) – 4 files + pit

 

ROM full Samsung Galaxy Note 4 (N910x) – 4 files + pit

[General] ROM full Samsung Galaxy Note 4 (N910x) – 4 files + pit

DOWNLOAD:

·         G910V:

o    N910VVRU2BOG5_N910VVZW2BOG5_VZW_PAC.zip (2,1G)

o    TRLTE_USA_VZW.pit

·         N916L:

o    N916LKLU2COJ4_N916LLUC2COJ4_LUC_PAC.zip (2,0G)

o    TRELTE_KOR_OPEN.pit

·         N910C:

o    N910CXXU2DPCB_N910COXA2DPCB_XEO_FULL.zip (1,9G)

o    TRELTE_EUR_OPEN.pit

·         N910P:

o    N910PVPU4DPC1_N910PSPT4DPC1_SPR_FULL.zip (2,0G)

o    TRLTE_USA_SPR.pit

·         N910T:

o    N910TUVU2DOK2_N910TTMB2DOK2_TMB_FULL.zip (1,8G)

·         N910c

·         n910p

·         n910t

·         n910v

·         n916l

·         rom full

Không có nhận xét nào