Breaking News

ROM SỬA LỖI LIỆT CẢM ỨNG J415F ( J4+, j4 PLUS ) U6 BY ODIN (FIX TOUCH J415F U6)

 

ROM SỬA LỖI LIỆT CẢM ỨNG J415F ( J4+, j4 PLUS ) U6 BY ODIN (FIX TOUCH J415F U6)

ROM SỬA LỖI LIỆT CẢM ỨNG J415F  ( J4+, j4 PLUS ) U6 BY ODIN (FIX TOUCH J415F U6)

File nạp qua Odin.
Lưu ý: Trước khi chạy dùng cáp otg kết nối với chuột mở OEM nhé. 
ROM SỬA LỖI LIỆT CẢM ỨNG J415F ( J4+, j4 PLUS ) U6 BY ODIN (FIX TOUCH J415F U6)
File Free

FILE DOWNLOAD :HERE

Không có nhận xét nào