Breaking News

Rom Masstel Juno Q5 Ver 7.0 MTK6580 Flashtool Ok

 

Rom Masstel Juno Q5 Ver 7.0 MTK6580 Flashtool Ok

Rom Masstel Juno Q5 Ver 7.0 MTK6580 Flashtool Ok

Device Brand : Masstel
Device Model : Masstel_Juno_Q5
Device CPU : MT6580
Device IntName : Masstel_Juno_Q5
Device Version : 7.0
Device Compile : 11/17/2017 5:58:41 AM
Device Project : alps-mp-n0.mp2-V1.30_joyasz6580.we.n
Device ExtInfo : Masstel_Juno_Q5
Download:
MT6580__Masstel__Masstel_Juno_Q5__Masstel_Juno_Q5__7.0__alps-mp-n0.mp2-V1.30_joyasz6580.we.n.rar
Size: 890 MB
pass: RomViet.Com_TESTED_OK_24042018

Không có nhận xét nào