Breaking News

Tổng hợp hợp 1 số flash file Mobell

Tổng hợp hợp 1 số flash file Mobell, ROM STOCK MOBELL, rom mobell, rom mobell bàn phím, flash file Mobell, flash file Mobell bàn phím, Mobell M118, Mobell M116, Mobell M115,

Tổng hợp hợp 1 số flash file Mobell, ROM STOCK MOBELL, rom mobell, rom mobell bàn phím, flash file Mobell, flash file Mobell bàn phím, Mobell M118, Mobell M116, Mobell M115,
Tổng hợp hợp 1 số flash file Mobell 

Những file chủ yếu là file đã test done chia sẻ cùng all ace đồng nghiệp

Mobell M116 MT6253 [SAMSUNG] K5N2833ATB - [16MB]
Mobell M118 MT6253 [SAMSUNG] K5N2833ATB - [16MB]
Mobell M218 MT6223 [SPANSION] S29GL064A_T - [8MB]

Mobell M228 MT6223 [SAMSUNG] K5L6331CAA - [8MB]Mobell M228 MT6223 [TOSHIBA] TV00560002EDGB - [8MB]
Mobell M229 MT6253 [SAMSUNG] K5N2833ATB - [16MB]
Mobell M238 MT6223 [TOSHIBA] TV00560002EDGB - [8MB]
Mobell M239 [Tivi] MT6253 [NOR_KSN2833ATB] - [16MB]
Mobell M239 [Tivi] MT6253 [SAMSUNG] K5N2833ATB - [16MB]Mobell M239L MT6253 [SPANSION] S29VS128R_T - [16MB]
Mobell M260 MT6223 [SAMSUNG] K5L2931CAM - [16MB]Mobell M320 MT6223 [SAMSUNG] K5L2931CAM - [16MB]Mobell M390i MT6223 [SAMSUNG] K5L3931CAM - [16MB]Mobell M440 MT6225 [SPANSION] S71L127N - [16MB]
Mobell M520 MT6225 [TOSHIBA] TC58FVM7TDD - [16MB]Mobell M520i MT6253 [SAMSUNG] K5N2833ATB - [16MB]
Mobell M530 MT6253 [SAMSUNG] K5N2833ATB - [16MB]
Mobell M550 MT6225 [SAMSUNG] K5L2931CAM - [16MB]

Chỗ file này chưa testKhông có nhận xét nào