Breaking News

[TỔNG HỢP] ROM stock Leagoo unbrick, fix treo logo, diệt virus[TỔNG HỢP] ROM stock Leagoo unbrick, fix treo logo, diệt virus

[TỔNG HỢP] ROM stock Leagoo unbrick, fix treo logo, diệt virus
[TỔNG HỢP] ROM stock Leagoo unbrick, fix treo logo, diệt virus

Tổng hợp ROM stock cứu máy cho dòng Leagoo
File fix treo logo, fix virus, unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm khác…

I. DOWNLOAD

1. Leagoo Alfa Series:

2. Leagoo C Series:

3. Leagoo Elite Series:

4. Leagoo Lead Series:

5. Leagoo M Series:

6. Leagoo Z Series:

7. Leagoo KHÁC:


II. HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào